.
[Rozmiar: 2359 bajtów]
[Rozmiar: 1163 bajtów]
[Rozmiar: 1151 bajtów]
[Rozmiar: 2433 bajtów]
[Rozmiar: 12078 bajtów]
[Rozmiar: 27485 bajtów]
Powiatowy Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych RP

POWIATOWY ZARZĄD OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH POWIATU SKARZYSKIGO
NA KADENCJĘ 2016-2020 UKONSTYTUOWAŁ SIĘ NASTĘPUJĄCO

Prezes Andrzej Bętkowski
Wiceprezesi Jerzy Żmijewski Starosta Skarżyski
st. bryg. Marcin Machowski Komendant Powiatowy PSP
Zdzisław Kuźdub
Tadeusz Chyb
Sekretarz Dariusz Sasal
Skarbnik Andrzej Markiewicz
Członkowie Zarządu Czesław Szmalec
Józef Dąbrowski
Jan Kuliński
Czesław Olejarz
Jan Sztab
Dariusz Sitko
Marek Malicki
Andrzej Sufin
Stanisław Korus
Marian Gładyś
Piotr Janiec

W RAZIE ZAGROŻENIA DZWOŃ

[Rozmiar: 208324 bajtów] [Rozmiar: 208324 bajtów]


WARTO ODWIEDŹIĆ

[Rozmiar: 12121 bajtów]


[Rozmiar: 12121 bajtów]KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE

[Rozmiar: 12121 bajtów]


[Rozmiar: 12121 bajtów]