.
[Rozmiar: 2359 bajtów]
[Rozmiar: 1163 bajtów]
[Rozmiar: 1151 bajtów]
[Rozmiar: 2433 bajtów]
[Rozmiar: 12078 bajtów]
[Rozmiar: 27485 bajtów]
Jednostki OSP powiatu skarżyskiego

powiat skarżyski

Na terenie powiatu skarżyskigo łącznie działa 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Siedem z nich jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Pozostałe jednostki funkcjonują poza systemem nie mniej jednak stanowią ważne ogniwo jego uzupełnienia.
Lokalizacja jednostek na terenie powiatu przedstawia się następująco.

JEDNOSTKI SYSTEMU KSRG

miasto Skarżysko-Kamienna OSP Skarżysko-Kamienna
miasto i gmina Suchedniów OSP Suchedniów
gmina Skarżysko-Kościelne OSP Grzybowa Góra
OSP Lipowe Pole Plebańskie
gmina Bliżyn OSP Bliżyn
OSP Sorbin
gmina Łączna OSP Łączna

POZOSTAŁE JEDNOSTKI

miasto i gmina Suchedniów OSP Ostojów
Skarżysko-Kościelne OSP Kierz Niedźwiedzi
gmina Bliżyn OSP Mroczków
OSP Nowy Odrowążek
OSP Nowki
OSP Wołów

W RAZIE ZAGROŻENIA DZWOŃ

[Rozmiar: 208324 bajtów] [Rozmiar: 208324 bajtów]


WARTO ODWIEDŹIĆ

[Rozmiar: 12121 bajtów]


[Rozmiar: 12121 bajtów]KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE

[Rozmiar: 12121 bajtów]


[Rozmiar: 12121 bajtów]