.
[Rozmiar: 2359 bajtów]
[Rozmiar: 1163 bajtów]
[Rozmiar: 1151 bajtów]
[Rozmiar: 2433 bajtów]
[Rozmiar: 12078 bajtów]
[Rozmiar: 27485 bajtów]
Wydział operacyjno kontrolno rozpoznawczy

Naczelnik wydziału mł. bryg. Michał Ślusarczyk
Z-ca naczelnika wydziału st. kpt. Marcin Kuźdub
Specjalista: kpt. Tomasz Kandyba
Dyżurni operacyjni:
st. kpt. Piotr Łojek
mł. kpt. Arkadiusz Sobczyk
asp. sztab. Zbigniew Zając
st. asp. Krzysztof Szumielewicz
st. ogn. Michał Młodawski

Sekcja kwatermistrzowsko techniczna

Starszy inspektor sztabowy asp. Dariusz Wojdat
Specjalista ds. technicznych Waldemar Sielski
Starszy technik ds. kwatermistrzowskich Sławomir Nowek

Sekcja organizacyjno kadrowa

Kierownik sekcji st. kpt. Krzysztof Drążkiewicz
Specjalista mgr Agnieszka Ubysz

Sekcja finansowa

Główny księgowy stażysta ds. finansowych st. str. Aneta Zielińska
Starszy inspektor sztabowy st. asp. Małgorzata Ostrowska

Jednostka ratowniczo gaśnicza

Dowódca jednostki bryg. Jarosław Janowski
Z-ca dowódcy jednostki mł. bryg. Szczepan Wierzbowicz

W RAZIE ZAGROŻENIA DZWOŃ

[Rozmiar: 208324 bajtów] [Rozmiar: 208324 bajtów]


WARTO ODWIEDŹIĆ

[Rozmiar: 12121 bajtów]


[Rozmiar: 12121 bajtów]KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE

[Rozmiar: 12121 bajtów]


[Rozmiar: 12121 bajtów]