.
[Rozmiar: 2359 bajtów]
[Rozmiar: 1163 bajtów]
[Rozmiar: 1151 bajtów]
[Rozmiar: 2433 bajtów]
[Rozmiar: 12078 bajtów]
[Rozmiar: 27485 bajtów]
Monitoring przeciwpożarowy

Zarządzenie Nr 1 /2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 01.03.2013r.

w sprawie: wprowadzenia w użytkowanie wymagań organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

format opis pliku pobierz
[Rozmiar: 1148 bajtów] Monitoring p. pożarowy pobierz

Odbiory obiektów oraz obowiązki inwestora

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej poniżej przedstawia wykaz dokumentów w zakresie odbiorów obiektów.

format opis pliku pobierz
[Rozmiar: 1148 bajtów] Obowiązki inwestora pobierz
[Rozmiar: 1148 bajtów] Obowiązki inwestora pobierz
[Rozmiar: 1148 bajtów] Wniosek o pzeprowadzenie czynności odbiorowych pobierz
[Rozmiar: 1148 bajtów] Wniosek o przeprowadzenie czynności odbiorowych pobierz
[Rozmiar: 1180 bajtów] Wykaz rzeczoznawców bezpieczeństwa p.poż pobierz

Imprezy masowe

Procedura ubiegania się o opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej na przeprowadzenie imprezy masowej.

format opis pliku pobierz
[Rozmiar: 1148 bajtów] Procedura ubiegania się o opinię pobierz

W RAZIE ZAGROŻENIA DZWOŃ

[Rozmiar: 208324 bajtów] [Rozmiar: 208324 bajtów]


WARTO ODWIEDŹIĆ

[Rozmiar: 12121 bajtów]


[Rozmiar: 12121 bajtów]KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE

[Rozmiar: 12121 bajtów]


[Rozmiar: 12121 bajtów]