.
<
[Rozmiar: 2359 bajtów]
[Rozmiar: 1163 bajtów]
[Rozmiar: 1151 bajtów]
[Rozmiar: 2433 bajtów]
[Rozmiar: 12078 bajtów]
[Rozmiar: 27485 bajtów]
Składniki majątku KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

W zwiazku z gospodarowaniem składnikami majatku ruchomego oraz zgodnie z art. 5 pkt. 2 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakladom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z 2004 r. nr 191, poz. 1957) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej jest zobligowana do publikacji informacje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.


W OBECNEJ CHWILI KP PSP W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NIE POSIADA ŻADNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO DO ZBYCIA

W RAZIE ZAGROŻENIA DZWOŃ

[Rozmiar: 208324 bajtów] [Rozmiar: 208324 bajtów]


WARTO ODWIEDŹIĆ

[Rozmiar: 12121 bajtów]


[Rozmiar: 12121 bajtów]KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE

[Rozmiar: 12121 bajtów]


[Rozmiar: 12121 bajtów]