.
[Rozmiar: 2359 bajtów]
[Rozmiar: 1163 bajtów]
[Rozmiar: 1151 bajtów]
[Rozmiar: 2433 bajtów]
[Rozmiar: 12078 bajtów]
[Rozmiar: 27485 bajtów]
KOMENDA POWIATOWA PSP w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

ul. 1 - go Maja 101
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP: 6631614111
tel. 41 2511757
fax. 41 2516331
mail: skarzysko@straz.kielce.pl
strona internetowa: www.strazskarzysko.pl

KONTAKT Z KADRĄ KIEROWNICZĄ

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej lub w jego zastępstwie - Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg , wniosków i petycji w każdy poniedziałek w godz. 10:00 do 16:30 w siedzibie komendy powiatowej mieszczącej się w Skarżysku-Kamiennej ul. 1-go Maja 101
W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym, w godzinach jak wyżej.

Kierujący poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej przyjmują interesantów codzienni w godzinach urzędowania tj. od godz. 8:00 do 15:00

KONTAKT TELEFONICZNY LUB OSOBISTY

Sekretariat: tel. 41 2511757 w. 24 czynny pn.-pt. godz 8:00-15:00
tel. 41 2511757 w.24
fax. 41 2511757 w.49
Kadry: tel. 41 2511757 w. 39 czynny pn.-pt. godz 8:00-15:00
Finanse: tel. 41 2511757 w. 47 czynny pn.-pt. godz 8:00-15:00
Prewencja tel. 41 2511757 w. 53 czynny pn.-pt. godz 8:00-15:00
Wydz. Operacyjny tel. 41 2511757 w. 25 czynny pn.-pt. godz 8:00-15:00
Kwatermistrzostwo tel. 41 2511757 w. 48, 36 czynny pn.-pt. godz 8:00-15:00

JEDNOSTKA RATOWNICZO GAŚNICZA w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

KONTAKT TELEFONICZNY

Pokój d-cy JRG: tel. 41 2511757 w. 35 czynny pn.-pt. godz 8:00-15:00
Pokój z-cy d-cy JRG: tel. 41 2511757 w. 26 czynny pn.-pt. godz 8:00-15:00

KONTAKT MEILOWY

Za pośrednictwem poczty elektronicznej : sekretariat@straz.skarzysko.pl możecie Państwo zadać pytania lub podzielić się opinią -z zakresu pracy i służby w jednostkach PSP - z Powiatowym Komendantem PSP w Skarżysku-Kamiennej. Na każde Państwa pytanie postaramy się w miarę możliwości odpowiedzieć i opublikować je w dziale "Rzecznik Prasowy". Pytanie meilem można przesłać bezpośrednio ze strony, wypełniając poniższy formularz. Warunek poprawnie skonfigurowany dowolny program pocztowy.

Temat wiadomości
Podaj swoje imię i nazwisko
Podaj swój adres email

Wiadomość:Jak do nas dojechać


Wyświetl większą mapę
W RAZIE ZAGROŻENIA DZWOŃ

[Rozmiar: 208324 bajtów] [Rozmiar: 208324 bajtów]


WARTO ODWIEDŹIĆ

[Rozmiar: 12121 bajtów]


[Rozmiar: 12121 bajtów]KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE

[Rozmiar: 12121 bajtów]


[Rozmiar: 12121 bajtów]