.
[Rozmiar: 2359 bajtów]
[Rozmiar: 1163 bajtów]
[Rozmiar: 1151 bajtów]
[Rozmiar: 2433 bajtów]
[Rozmiar: 12078 bajtów]
[Rozmiar: 27485 bajtów]
Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego

Na bazie sił i środków Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Skarżysku-Kamiennej została powołana specjalistyczna grupa ekologiczno-chemiczna „Skarżysko” wchodząca w skład Świętokrzyskiej Brygady Odwodowej. Specjalistyczna grupa „Skarżysko” została powołana do prowadzenia działań związanych z likwidacją zdarzeń związanych z uwolnieniem niebezpiecznych substancji chemicznych zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu oraz mogących spowodować zagrożenia związane z degradacją naszego środowiska naturalnego, prowadząc do katastrof ekologicznych. Obszar działania specjalistycznej grupy ekologiczno-chemicznej obejmuje obszar całego województwa świętokrzyskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatów północnych. W skład grupy wchodzą

- ciężki samochód ratownictwa technicznego SCRt
- ciężki samochód gaśniczy GCBA5/40
- średni samochód ratownictwa chemicznego SRCHem
- samochód operacyjny KIA Sportage

Podstawowe wyposażenie grupy specjalistycznej stanowi nowoczesny średni samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego na podwoziu stara. Wyposażony jest on w niezbędny sprzęt specjalistyczny służący do rozpoznawania, zapobiegania oraz usuwania skutków zdarzeń zagrożenia chemicznego. Jest on wykorzystywany do prowadzenia działań z udziałem substancji niebezpiecznych na lądzie jak i na powierzchni wody. Na jego wyposażeniu znajduje się mini laboratorium chemiczne umożliwiające szybkie określenie rodzaju nietypowej substancji z jaką mamy do czynienia. Do usuwania rozlanych cieczy palnych i żrących służą specjalne pompy, których na wyposażeniu jest 6 sztuk. Istotne elementy wyposażenia to:

- Aparaty powietrzne firmy DRAGER
- Ubrania gazoszczelne
- Pompa wężowa
- Pompa wirnikowa MAST
- Skimer olejowy
- Odsysacz WAP TURBO
- Cylindryczne poduszki (uszczelnianie instalacji technologicznych, zamykanie studzienek oraz otworów wlewu)
- Agregat prądotwórczy
- Pompa turbinowa AWG LENZ
- Elastyczne zapory (zatrzymywanie wycieków olejowych)


W RAZIE ZAGROŻENIA DZWOŃ

[Rozmiar: 208324 bajtów] [Rozmiar: 208324 bajtów]


WARTO ODWIEDŹIĆ

[Rozmiar: 12121 bajtów]


[Rozmiar: 12121 bajtów]KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE

[Rozmiar: 12121 bajtów]


[Rozmiar: 12121 bajtów]