.
[Rozmiar: 2359 bajtów]
[Rozmiar: 1163 bajtów]
[Rozmiar: 1151 bajtów]
[Rozmiar: 2433 bajtów]
[Rozmiar: 12078 bajtów]
[Rozmiar: 27485 bajtów]
Zadania Jednostki Ratowniczo Gaśniczej
[Rozmiar: 15504 bajtów]

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza pracuje w systemie całodobowym
Adres:
26-110 Skarżysko-Kamienna
ul.1 MAJA 101
Tel/Fax:0412511757
adres email: jrg@strazskarzysko.pl
serwis internetowy: www.strazskarzysko.pl


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza zatrudnia 78 ratowników tworzących trzy zmiany. Każdy z ratowników jest wyszkolony w stopniu umożliwiającym mu realizację zadań jakie stoją przed JRG. Wszyscy ratownicy posiadają przeszkolenie medyczne w stopniu udzielania pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym oraz 43 posiada przeszkolenie chemiczne, umożliwiające prowadzenie działań ratowniczych w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego z użyciem specjalistycznego sprzętu. Ponadto ratownicy posiadają przeszkolenie i odpowiednie uprawnienia w zakresie obsługi pilarek mechanicznych, kierowania łodziami z napędem motorowym, obsługi sprzętu specjalistycznego pozostającego na wyposażeniu jednostki. Jenostka Ratowniczo-Gaśnicza w Skarżysku-Kamiennej stanowi trzon krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego realizującego zadania na terenie powiatu skarżyskiego. Na bazie sił i środków JRG w Skarżysku-Kamiennej została również utworzona specjalistyczna grupa chemiczno-ekologiczna "Skarżysko" wchodząca w skład brygady świętokrzyskiej. Obszar działania tej grupy to teren teren całego kraju.

W RAZIE ZAGROŻENIA DZWOŃ

[Rozmiar: 208324 bajtów] [Rozmiar: 208324 bajtów]


WARTO ODWIEDŹIĆ

[Rozmiar: 12121 bajtów]


[Rozmiar: 12121 bajtów]KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE

[Rozmiar: 12121 bajtów]


[Rozmiar: 12121 bajtów]