.
[Rozmiar: 2359 bajtów]
[Rozmiar: 1163 bajtów]
[Rozmiar: 1151 bajtów]
[Rozmiar: 2433 bajtów]
[Rozmiar: 12078 bajtów]
[Rozmiar: 27485 bajtów]

14.12.2017
Ćwiczenia doskonalące pk. „Zima 2017”

Aktualności14 grudnia 2017 r. w kompleksie leśnym Nadleśnictwa Skarżysko w miejscowości Kierz Niedźwiedzi zostały przeprowadzone ćwiczenia doskonalące mające przygotować skarżyskich strażaków do działań w skrajnie niesprzyjających warunkach pogodowych pod kryptonimem „Zima 2017”
Założeniem ćwiczeń było doskonalenie przez ratowników następujących elementów działań ratowniczych:
• Udrażnianie dróg dojazdowych i ewakuacyjnych w kompleksach leśnych po przejściu silnych wiatrów
• Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym, przygniecionym konarami drzew
• Ewakuacja poszkodowanych z kompleksów leśnych przy skrajnie niesprzyjających warunkach atmosferycznych wystąpieniu bardzo niskich temperatur
• Organizacja doraźnych punktów medycznych z wykorzystaniem namiotu pneumatycznego oraz bazy sprzętowej pozostającej na wyposażeniu JRG Skarżysko-Kamienna.
W ćwiczeniach udział brały jednostki z OSP z Grzybowej Góry, OSP Lipowe Pole, OSP Kierz Niedźwiedzi, OSP Skarżysko-Kamienna oraz ratownicy z JRG Skarżysko-Kamienna. Łącznie w ćwiczenia zaangażowanych było 50 ratowników.
Podczas ćwiczeń, którym bacznie przyglądał się przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach uczestniczący w nich ratownicy doskonalili swoje umiejętności zgodnie z obowiązującymi procedurami na wypadek wystąpienia skrajnie niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz zasad bhp. W roli obserwatora wystąpił również powiatowy koordynator medyczny, który oceniał poprawność wykonywanych działań przez ratowników w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz organizacji doraźnego punktu medycznego.
Ćwiczenia rozpoczęły się o godz. 10:00 informacją, która wpłynęła do stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej o dwóch osobach poszkodowanych, które zostały przygniecione przez powalone przez wiatr drzewa w kompleksie leśnym w miejscowości Kierz Niedźwiedzi. Zadysponowani do działań ratownicy mieli za zadanie jak najszybsze dotarcie do poszkodowanych, udzieleniu im kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ewakuacji do doraźnie zorganizowanego punktu medycznego, gdzie zostali oni następnie przekazani zespołom ratownictwa medycznego.
Działaniami ratowniczymi w ramach ćwiczeń kierował zastępca komendanta powiatowego PSP bryg. Andrzej Pyzik.
Po zakończeniu ćwiczeń komendant powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej st. bryg. Marcin Machowski, krótko je podsumował zwracając uwagę szczególnie na procedury i zasady bhp podczas prowadzenia tego rodzaju działań.
Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku-Kamiennej zwraca się z podziękowaniami do Nadleśnictwa Skarżysko za umożliwienie przeprowadzenia ćwiczeń, które były niezwykle cenne i owocne.


Opracowanie:kpt. Tomasz Kandyba - KP PSP w Skarżysku-Kamiennej
Zdjęcia:Sławomir Nowek - KP PSP w Skarżysku-Kamiennej


Galeria

W RAZIE ZAGROŻENIA DZWOŃ

[Rozmiar: 208324 bajtów] [Rozmiar: 208324 bajtów]


WARTO ODWIEDŹIĆ

[Rozmiar: 12121 bajtów]


[Rozmiar: 12121 bajtów]KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE

[Rozmiar: 12121 bajtów]


[Rozmiar: 12121 bajtów]