.
[Rozmiar: 2359 bajtów]
[Rozmiar: 1163 bajtów]
[Rozmiar: 1151 bajtów]
[Rozmiar: 2433 bajtów]
[Rozmiar: 12078 bajtów]
[Rozmiar: 27485 bajtów]

01.08.2017
Ćwiczenia specjalistycznej grupy chemiczno ekologicznej SKARŻYSKO

Aktualności26 lipca 2017 r. oraz przez dwa kolejne dni odbywały się ćwiczenia doskonalenia zawodowego specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno ekologicznego ” Skarżysko” na zbiorniku wodnym, Rejów w Skarżysku-Kamiennej.
Ćwiczenia, w której brali udział ratownicy trzech zmian Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Skarżysku-Kamiennej miały na celu doskonalenie umiejętności podczas prowadzenia działań na akwenach i ciekach wodnych z wykorzystaniem zapory tamującej przeciwolejowej, sprzętu pływającego oraz specjalistycznych urządzeń do usuwania zanieczyszczeń substancji ropopochodnych z powierzchni wody.
W trzydniowych ćwiczeniach sprawdzono możliwości sprzętu będącego na wyposażeniu specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno ekologicznego SKARŻYSKO wchodzącej w skład centralnego odwodu operacyjnego i przypomniano techniki prowadzenia działań na wodzie podczas akcji chemiczno ekologicznej.
Ratownicy między innymi doskonalili praktyczne umiejętności stawiania zapory przy wykorzystaniu sprzętu pływającego oraz techniki zbierania oleju z wód powierzchniowych.
Każdy dzień ćwiczeń kończył się podsumowaniem i omówieniem realizowanych założeń oraz analizą i wnioskami, które mogą zostać wykorzystane podczas realnych akcji z ratownictwa chemiczno ekologicznego.

Opracował:kpt. Tomasz Kandyba, KP PSP Skarżysko-Kamienna
Zdjęcia:Zbigniew Biber, portal internetowy www.skarzysko24.pl


Galeria

W RAZIE ZAGROŻENIA DZWOŃ

[Rozmiar: 208324 bajtów] [Rozmiar: 208324 bajtów]


WARTO ODWIEDŹIĆ

[Rozmiar: 12121 bajtów]


[Rozmiar: 12121 bajtów]KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE

[Rozmiar: 12121 bajtów]


[Rozmiar: 12121 bajtów]